Step Step Step Step Step Step Step Step Step
Step 1:

Preliminary Negotiations
a. Let us know your needs, and also let you know about our service. Begin to establish a tacit agreement between.

初步洽談
a. 讓我們了解你的需要,同時也讓你了解我們的服務。開始建立彼此間的默契。

Step 2:

On-site Measurements
a. In order to produce the plan to the actual measurement dimensions.

現場量度
a. 到現場實際丈量呎吋以便制作平面圖。

Step 3:

Plane Configuration
a. Develop an appropriate style according to your needs, and with the environment in the field for the initial plane configuration.
b. Plan a detailed discussion, change and confirm.

平面配置
a. 依照你的需求制定合適的風格,配合現場的環境作初步的平面配置。
b. 平面圖細節討論、更改及確認。

Step 4:

Production Contracts
a. Detailed design or contract based on the layout diagram.
b. The signing of the design or engineering contracts.
c. The details of the contract to discuss, change and confirm.

制作合約
a.根據平面配置圖進行詳細的設計或工程合約。
b.簽訂設計或工程合約。
c.合約細節討論、更改及確認。

Step 5A:

Design
a. Produced in accordance with the terms of the contract design

設計制作
a.依照合約內容制作設計圖則。

Step 5B:

Construction
a. Produced in accordance with the terms of the contract design.
b. Providing quality construction.

工程施工
a. 依照合約內容制作設計圖則。
b. 依照設計圖則提供優質施工。

Step 6A:

Completion
a. Delivery of the full set of design plans and template.
b. Explain in detail the design content.

完工交付
a. 交付整套設計圖則及樣板。
b. 詳細講解設計內容。

Step 6B:

Completion
a. Site Acceptance.

完工交吉
a.現場驗收。

Step 7:

After-sales service
a. Professional photographs.
b. Free Consultation.
c. One year after the completion of the engineering and maintenance.

售後服務
a.專業拍照。
b.免費咨詢。
c.工程完工後一年保養。

Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup duvarlarla çevrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami halıları, cami ye girerken ilk göze çarpan bir dekordur. Dekoru farklı yapan ise, halıdaki desen, ipliğin kalitesi ve motifteki göz alıcı tasarımlardır. Betonarme zemini kaplamasının dışında cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesini sağlayan cami halıları kaliteli malzemelerden ipliklerden üretilir. Halının dokusundaki sıklıkla orantılı olan kalite, dokunulduğunda kendini belli eder. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup duvarlarla çevrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami halıları, cami ye girerken ilk göze çarpan bir dekordur. Dekoru farklı yapan ise, halıdaki desen, ipliğin kalitesi ve motifteki göz alıcı tasarımlardır. Betonarme zemini kaplamasının dışında cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesini sağlayan cami halıları kaliteli malzemelerden ipliklerden üretilir. Halının dokusundaki sıklıkla orantılı olan kalite, dokunulduğunda kendini belli eder. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, sekiz kapıdan girilir. Avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.